Welkom in het derde leerjaar!

Voor wiskunde is er heel wat nieuwe leerstof.  In het begin van het schooljaar wordt de leerstof van het tweede leerjaar voldoende herhaald.  Het is belangrijk dat de leerlingen deze leerstof beheersen om later te kunnen rekenen tot 1000.  Ook het inzicht in de getalstructuur met honderdtallen, tientallen en eenheden is van belang.
De maal- en deeltafels worden verder ingeoefend en geautomatiseerd.  Ook rekentaal is heel belangrijk.  Breuken, cijferen, kloklezen tot op één minuut nauwkeurig en de verdieping van de liter, meter en kilogram zijn nieuwe leerstof in het derde leerjaar.
Voor spelling gelden er in het derde leerjaar niet zo veel andere regels dan in de voorbije klassen.   Leerlingen krijgen wel meer onthoudwoorden voorgeschoteld.  Ze moeten ook leren dat ze de woorden moeten gaan verlengen om te weten of een woord eindigt op een t of d.

Schrijven in zinsverband is ook in dit leerjaar belangrijk.  In de taallessen wordt er vooral gewerkt op de woordsoorten (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en lidwoord) en het ontleden van zinnen.  Verwijswoorden herkennen, verkleinwoorden geven, een meervoud maken, woorden in lettergrepen splitsen en zinnen in zinsdelen splitsen zijn nieuwe leerstof in het derde leerjaar.
We gaan ook proberen om het leesniveau verder te optimaliseren.

Naast de Nederlandse taal maken we in het derde leerjaar op een speelse en muzische manier ook kennis met het Frans.  Dit doen we met de methode Oh là là.  De klaspop heet Cloclo.  Hij is onze vriend en ‘grote broer’ die ons steunt.
We oefenen ons schoon schrift met methode Karakter en gaan extra letten op het schrijven van de hoofdletters.
De leerlingen krijgen ook drie lesuren per week muzische vorming waarbij de vijf domeinen Beeld, Muziek, Drama, Beweging en Media afgewisseld worden.  Ook ICT komt regelmatig aan bod.
Voor wereldoriëntatie werken we met MUNDO.
Op het einde van het schooljaar trekken we op zeeklas met alle derdeklassers!  Er staat ons een heus avontuur te wachten waarbij we strand, zee, duinen en de golfbreker van heel dichtbij gaan bestuderen.  We maken uitstappen naar de IJzertoren en het Albert-I-monument.  Maar we gaan ook met go-karts rijden, krabben vangen op het staketsel, bezoeken Fort Napoleon, zien de garnaalvisser aan het werk, maken een tochtje met de huifkar, zwemmen in Sunparks, zoeken zeediertjes op de golfbreker en houden een heuse zandkastelenwedstrijd.  Kortom een weekje waar we SAMEN genieten van wat de natuur ons te bieden heeft en waar we groeien in zelfstandigheid!