Welkom bij de olifanten

van de tweede kleuterklas!

Net zoals een olifant zijn we nu groter en sterker! We kunnen gemakkelijker afstand nemen van de ouders aan de schoolpoort, willen met vriendjes spelen en kunnen reeds delen.

De kleuter begrijpt wat mag en niet mag en kent de klasafspraken.

Dit jaar hebben we gekozen voor een menggroep. Kleuters van twee verschillende leeftijdsgroepen spelen en werken in éénzelfde klas.

Terwijl de ene groep kleuters met de juf werkt, gaan de kleuters van de andere groep zelfstandig aan het werk in de hoekjes. Bv.: puzzelen, boekje lezen, bouwhoek, …

Een menggroep geeft vele voordelen. Kleuters uit een menggroep kunnen veel zelfstandiger werken. Ook naar sociale vaardigheden is een menggroep een pluspunt. De kleuters leren van jongs af aan zorg dragen voor elkaar: de grotere voor de kleinere, de sterkere voor zij die het wat moeilijker hebben.

Een bijkomend voordeel is dat sterkere kleuters activiteiten kunnen meedoen van een oudere groep. En omgekeerd kunnen kleuters die het wat moeilijker hebben nog eens een activiteit meedoen met de jongere kleuters. Op deze manier hebben ze ook een succeservaring. Wat hun zelfvertrouwen ten goede komt.

Fantasiespel komt sterk opzetten bij de 4-jarigen.

Zo duiken we (bijna) wekelijks in een nieuw thema. Aan de hand van werkjes, liedjes, kringspelletjes, maar ook door het aanbod in de verschillende hoeken, laten we het thema tot leven komen.

AL SPELEND LEREN IS DE BOODSCHAP!

Experimenteren blijft belangrijk, maar er worden ook technieken aangeleerd. De nadruk wordt gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Uitstapjes staan ook geregeld op het programma. Zo kunnen de kleuters gericht en actief waarnemen.

Ook worden de kleuters zelfstandiger. Zelf jasjes aandoen, taakjes in de klas, zelf de spulletjes nemen en opbergen, …

Door spelen en werken worden onze vingers steeds vaardiger: we kunnen steeds beter knippen, scheuren, kleuren en al schilderend vorm geven aan de wereld rondom ons.

Op vrijdag gaat de tas met de heen- en weerbrief mee naar huis. Zo kunnen de ouders ook meegenieten van wat er in de klas gebeurd is en wat er nog gaat komen.

Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de klas. Daar werken we samen aan! We zorgen voor elkaar!

Zo wordt dit jaar een TOP OLIFANTEN JAAR!