Welkom in het tweede leerjaar!

Op lamareis in 2A en op safari in 2B

Hier beleven we heel wat avonturen doorheen het hele schooljaar. Met Wisse gaan we op wandel en leren we tot 100 tellen. Ook de maal-en deeltafels mogen niet ontbreken en zullen we goed inoefenen. We gaan op onderzoek naar de verschillende eenheden via meetopdrachten over het gewicht, de inhoud of de lengte. Al doende leert men! De tijd vliegt en dat leren we door de klok te leren lezen.

In het tweede leerjaar groeien we verder door in het technisch en begrijpend lezen. We maken ook kennis met verschillende soorten teksten en gaan hiermee aan de slag. Na de herfstvakantie mogen we 1 keer in de week lezen met onze leesbuddy van het 5de leerjaar.

Niet alleen het lezen wordt onder de loep genomen maar ook het schrijven van moeilijkere woorden zoals: de “hoorwoorden”, de “regelwoorden” en de “onthoudwoorden”. We werken samen met de gekke Koning Bolt verder aan het mooi schrijven van de letters en hoofdletters natuurlijk!

Tussen alle lama’s en jungledieren vinden we ook een verloren gelopen Frans schaapje. Flonflon is zijn naam. Hij leert ons al spelend Franse woordjes en liedjes.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie leren de kinderen heel wat over hun omgeving, het milieu, de maatschappij, het verkeer, de natuur,… Per seizoen gaan de kinderen eens op bezoek bij ‘Omi’ in het natuuratelier.

Ook de muzische talenten komen aan bod in de lessen: drama, beeld, muziek, beweging of media. Dit komt tot uiting in bv.: een toneeltje, een kunstwerk, het zingen van een lied, … De muzische talenten zijn ook vaak te bewonderen tijdens verschillende activiteiten doorheen het schooljaar, zoals: carnaval, sinterklaasfeest, kerst, muzische dag. Af en toe zijn er ook culturele uitstapjes hieraan gekoppeld zoals toneel, musical, dans,….

De digitale wereld is niet meer weg te denken, we zetten ook hierop in. We integreren dit in verschillende lessen. Zo leren de kinderen werken op een laptop of Ipad .

Het gaat er LAMA-tastisch en beestachtig aan toe in het tweede leerjaar!